Sürdürülebilir Kahve

Sürdürülebilir Kahve

Sürdürülebilir Kahve  ve Nitelikli Kahve üzerine uzunca bir süredir çalışma yürütüyoruz. 2014 den bu yana yapılan kahve alımlarımızda bu yaklaşıma göre, kahve tadımı yapıyor ve değerlendirme de bulunuyoruz. Özellikle yeni ve özgün çekirdek bulundurma çalışmamıza, bu bakış açısı eşlik ediyor.

Skor değerleri, hasat dönemleri, yükseklik, cins özelliği gibi nitelikli bir kahve çekirdeğinde temel parametreler çokça ifade ediliyor. Ancak, çokça önce ifade ettiğimiz gibi, kahve en temelde bir toprak hikayesidir.

Toprağın işlenmesi, kahve ağacının ekonomik indekslerinin çok daha ötesinde bir dinamik ve zenginlik barındırır. Bu yaklaşıma göre, toprak ve toprağı işleyen emek üretkenliği kahvenin kalite ve nitelik özelliklerine çok yönlü bir boyut kazandırıyor.  O yüzden, nitelikli kahve tanımında toprağın nasıl işlendiği ve kahve tarımının hangi modellemeler içerdiği önemli oluyor.

Nitekim, tarımsal bir verimlilik ile iyi bir kahvenin geleceği bir arada yürüyor. Bu açıdan perma-kültür veya konveksiyonel tarım modellemeleri kahvenin niteliğini sağlayan ve onu koruyan özellikler olabiliyor.

Burada değerli olan, nitelikli bir kahvenin yanı sıra, nitelikli bir kahve çekirdeğinin dünyamız ve insanlar için sürdürülebilir olması gerektiğidir.

Kahve, dünya üzerinde yetişen diğer bir çok zenginliğin bir parçası ve tamamlayıcıdır. Kahveyi tek başına bir ihtiyaç maddesi gibi düşünmek istemiyoruz. En genel anlamda, kahve  ve buna bağlı kahve tarımı,  biyolojik çeşitliliğin yenilenmesi ve iklim değişikliğinin negatif eğimli yönelimlerini durdurmanın dışında değildir.

Bu açıdan, kahve ve kahve tarımı bir farkındalık ve insan hayatında ekolojik öğelerin yeniden dirilmesine yönelik bir farkıdalık yaratır. Nitelikli kahve de tam olarak bu farkındalık üzerine kurulur.

Bu açıdan Old Java, bir kahve kavurma dükkanı olarak Sürdürülebilir Kahve yaklaşımını Nitelikli Kahve ile birlikte düşünür  ve üretir. Yani Nitelikli Kahve üretimi dünya ekolojisini korur ve zenginleştirir. Bu ise, kahve üretimin tarımsal yönleniriyle doğrudan ilgilidir.

 

Buna göre Old Java misyonu şu şekildedir;

Old Java, dünyanın bir çok bölgesinden yeni hasat ve tadım değerleri yüksek kahve çekirdekleri ithal etmektedir. Kahvenin geleceği ve sürdürülebilirliliğin gözetildiği kahve seçim/alım süreçlerinde, çiftçilerin ve çiftliklerin durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Adil ticaret dengesine göre işlenen sürdürülebilir toprak ve tarım uygulamaları benimseyen kahve çiftlikleri ile çalışılmaktadır. Uluslarası kahve tedarik ağında dolaşan kahve çekirdekleri seçkilerine yaklaşımda da bu gözetilmektedir. Kahve çekirdeğinin geleceğinin sürdürülebilir bir dünya anlayışı ile ele alındığı bu yaklaşımda, üretim ve hazırlama ilişkisi tüketim yerine değil, daha çok deneyimleme üzerine kurulmaktadır.

*  * *      

At Old Java we import recently harvested coffee beans with very high cupping scores from various parts of the world. Careful consideration is given to the status of farmers and farms in the selection of our coffee, where sustainability is paramount. We work directly with coffee farms that apply agricultural practices that are cultivated based on a fairer trade balance. This is also considered in our method for selecting beans from the international coffee trade network. Where sustainability is key in ensuring a future for the coffee plant, our goal in production and preparation of specialty coffee is to create a unique experience rather than an ordinary product for consumption

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir